Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


5 Обяви за работа в София Юрисконсулт

Старши юрисконсулт София
„БДЖ ...
zaplata.bg
Главен юрисконсулт София
Главен юрисконсулт в отдел „Административнои правно ...
zaplata.bg
Старши юрисконсулт на основание чл. 15 от закона за държавния служител, по заместване на държавен служител със срок на работа до завръщане на титуляря на длъжността в дирекция „инспекция по труда” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране София
Чрез осъществяване на процесуално представителство на Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София и оказване на правна помощ на инспекторите при издаване на индивидуалните административни актове и търсенето на административно ... ...
rabota.bg
Финансов инспектор/Юрисконсулт София
Агенцияза държавна финансова инспекция Агенцията за ...
zaplata.bg
Юрисконсулт София
О Б Я В Л Е Н И ЕСтоличнаобщина ...
zaplata.bg