Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


2 Обяви за работа в София Юрисконсулт

Юрисконсулт София
ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ...
rabota.bg
Юрисконсулт София
Отговорности: -Контрол за правилното и законосъобразното прилагане на нормативните актове и предложения на решения по възникнали казуси в рамките на предмета на дейност на компанията;-Изготвя искови молби, отговори на искови ... ...
rabota.bg