Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


12 Обяви за работа в София Юрисконсулт

Юрисконсулт - софия София
Отдел "Съдебни вземания клонова мрежа“, град СофияОсновни ...
rabota.bg
АДВОКАТ /ЮРИСКОНСУЛТ София
АДВОКАТ /ЮРИСКОНСУЛТ Kонкурс по документи за ...
zaplata.bg
Юрисконсулт в отдел Качество на производството София
Кратко описание на длъжността: Осигуряваправно ...
zaplata.bg
Главен Юрисконсулт в Сектор "Правно Обслужване" Към Дирекция "Правно и Нормативно Обслужване" София
Основна цел на длъжността:- Да осъществява цялостно правно обслужване на дейността на ...
Jobs Agents
Главен Юрисконсулт в Сектор "Нормативно Обслужване" Към Дирекция "Правно и Нормативно Обслужване" София
Основна цел на длъжността:- Да осъществява цялостно правно-нормативно обслужване на дейността на ...
Jobs Agents
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ София
О Б Я В Л Е Н И ЕГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТв сектор ...
zaplata.bg
Старши юрисконсулт в Изпълнителна агенция Железопътна администрация София
Необходими документи за допускане на кандидатите до участие ...
zaplata.bg
ЮРИСКОНСУЛТ София
ОБЯВЛЕНИЕ         Наоснование ...
zaplata.bg