Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


7 Обяви за работа в София Юрисконсулт

старши юрисконсулт София
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЕРСТВОНА ВЪТРЕШНИТЕ ...
zaplata.bg
Главен юрисконсулт София
Главен юрисконсулт вотдел „Административно и правно ...
zaplata.bg
Юрисконсулт София
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТАИ СПОРТАобявява конкурс за ...
zaplata.bg
Главен юрисконсулт-обществени поръчки София
Образователно - квалификационна степен - ...
zaplata.bg
Юрисконсулт София
Отговорности: -Контрол за правилното и законосъобразното прилагане на нормативните актове и предложения на решения по възникнали казуси в рамките на предмета на дейност на компанията;-Изготвя искови молби, отговори на искови ... ...
rabota.bg
Старши юрисконсулт София
„БДЖ ...
zaplata.bg
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ София
МИНИСТЕРСТВО НАВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИСофия ...
zaplata.bg