Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


1 Обяви за работа в София Юрисконсулт

Главен юрисконсулт в отдел „съдебни вземания клонова мрежа“- софия София
Основни задължения:Правно обезпечаване на дейността на Банката в съответния регион във връзка със събиране на вземания по проблемни кредити на физически лица по съдебен ...
rabota.bg