Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


12 Обяви за работа в София Юрисконсулт

Главен юрисконсулт (служебно правоотношение) София
- образование: висше ...
rabota.bg
Юрисконсулт София
Строителна фирма търси да назначи ...
zaplata.bg
Юрисконсулт София
СТОЛИЧНА ОБЩИНА                          ...
zaplata.bg
Главен юрисконсулт София
СТОЛИЧНА ОБЩИНА           ...
zaplata.bg
Старши юрисконсулт в отдел "Качество на производството", дирекция КПМЗ София
Осигурява правно дейността на председателя на ...
zaplata.bg
Експерт юрисконсулт- софия София
Основни задължения:Участие в изготвянето и становища по проекти за вътрешни правила, процедури и продукти в съответствие със ЗМИП и ЗМФТПроследяване на изменения на приложимото националното и европейско законодателство, групови политики ... ...
rabota.bg
Старши юрисконсулт- софия София
Основни задължения:Изготвяне на правни становища по кредитни и други банкови сделкиПредоставяне на консултации по правни въпроси, свързани с корпоративни кредитни сделки и тяхното обезпечаванеИзготвяне на договори/анекси за кредити и гаранции ... ...
rabota.bg
Главен юрисконсулт- софия София
Основни задължения:Предоставяне на правно съдействие и обезпечаване на законосъобразното и своевременно осъществяване на стратегически проекти и дейности на Банката, включително тези с насоченост към въвеждането на нови технологии за банково ... ...
rabota.bg
Старши юрисконсулт (по заместване) София
СТОЛИЧНА ...
zaplata.bg