Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


7 Обяви за работа в София Юрисконсулт

Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „нормативни актове”, дирекция „правна”, мзхг София
Описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е министърът на земеделието, храните и горите или ...
rabota.bg
Юрисконсулт София
Отговорности: - Контрол за правилното и законосъобразното прилагане на нормативните актове и предложения на решения по възникнали казуси в рамките на предмета на дейност на компанията;- Изготвя искови молби, отговори ... ...
rabota.bg
Legal adviser/ senior legal adviser in consumer and investor protection department София
Legal adviser/ Senior legal adviser in Consumer and Investor Protection departmentRequirements for the position: ...
rabota.bg
Конкурс за длъжността “старши юрисконсулт” в отдел „административно, информационно и правно осигуряване“, дирекция “инспекция по труда софийска област” със седалище софия София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
ЮРИСКОНСУЛТ София
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:  ...
zaplata.bg
Юрисконсулт София
Ако имаш интерес ...
zaplata.bg
Старши юрисконсулт в служба "Запори" София
Описание на длъжносттаИзготвя, проверява и коригира ...
zaplata.bg