Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


3 Обяви за работа в София Юрисконсулт

Главен юрисконсулт в отдел „съдебни вземания клонова мрежа“- софия София
Основни задължения:Правно обезпечаване на дейността на Банката в съответния регион във връзка със събиране на вземания по проблемни кредити на физически лица по съдебен ...
rabota.bg
Старши юрисконсулт в отдел "административно-правно обслужване" София
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ...
rabota.bg
Главен юрисконсулт София
Участва в реализирането на проекти по фондове, програми и финансови инструменти финансирани от Европейския съюз, от други държави, международни институции, организации и двустранни ...
rabota.bg