Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


2 Обяви за работа в София Счетоводител касиер

Касиер - счетоводител София
ProStream Group ...
jobtiger.bg
Касиер - счетоводител София
Основни задължения и отговорности:- Проследяване на касови наличности, обработване на касови документи;- Осчетоводяване на фактури;- Извършване на реални банкови плащания (левови и валутни) към контрагенти ... ...
rabota.bg