Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


3 Обяви за работа в София Специалист кредитиране

Специалист Кредитни инструменти – Корпоративни клиенти София
Описание на позицията Отговорности: • Регистрира, осчетоводява и администрира одобрени кредити на корпоративни ...
Societe Generale Expressbank Website
Специалист Интензивно управление на кредити София
Задължения и отговорности: -Отговаря за поддържането на активна връзка с клиентите, с оглед осигуряване на пълна, точна и навременна информация за статуса и развитието на клиента и бизнеса му -Отговаря ...
Fibank Website
Специалист Кредитиране на физически лица, гр. София София
Задължения и отговорности: -Предлага кредитни продукти на кредитоискатели физически лица -Приема исканията за кредит с необходимите към тях документи -Извършва анализ на финансовото състояние на кредитоискателя -Подготвя становище, договаря условията ... ...
Fibank Website