Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


13 Обяви за работа в София Право

юрисконсулт София
СТОЛИЧНАОБЩИНА          ...
zaplata.bg
Адвокат цивилист гражданско, търговско, фирмено право София
кантора АВАНГАРД 78 наема адвокат цивилист спецялнос гражданско, тьрговско, административно право ...
Обяви - www.alo.bg
Старши юрисконсулт София
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:- образователно-квалификационна степен: магистър;- професионален опит: една година или V младши ранг;- специфични изисквания: специалност право и юридическа ... ...
rabota.bg
АДВОКАТ София
Акционерно Дружество - лидер в сферата на производството ...
zaplata.bg
Юрисконсулт София
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:„ЮРИСКОНСУЛТ”В ...
zaplata.bg
главен юрисконсулт София
ОБЯВЛЕНИЕМинистерствотона правосъдието на основание ...
zaplata.bg
Юрисконсулт в отдел Качество на производството, дирекция КПМЗ София
Описание на длъжността:1 щатна бройкаОсигуряваправно ...
zaplata.bg
Юрисконсулт София
Изисквания за заемане на длъжността: ...
zaplata.bg
Старши юрисконсулт София
Минимални и специфични изисквания за заемане на ...
zaplata.bg