Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


2 Обяви за работа в София Право

Юрисконсулт в дирекция "методология"- софия София
Основни задължения:Ще участвате във всички етапи на създаване или промяна на банкови продукти, услуги и процеси за осигуряване на законосъобразността и ще допринасяте с предлагане на варианти за тяхното подобряване, ... ...
rabota.bg
Старши юрисконсулт- софия София
Основни задължения:Изготвяне на правни становища по кредитни и други банкови сделкиПредоставяне на консултации по правни въпроси, свързани с корпоративни кредитни сделки и тяхното обезпечаванеИзготвяне на договори/анекси за кредити и гаранции ... ...
rabota.bg