Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


3 Обяви за работа в София Началник

„началник на отдел“ „политики в мрежовата и информационна сигурност“, дирекция „мрежова и информационна сигурност“, държавна агенция "електронно управление" София
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“О Б Я В Я В А конкурс за длъжност „началник на отдел“ „Политики в мрежовата и информационна сигурност“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност“Минимални и специфични изисквания, ... ...
rabota.bg
Началник на отдел София
ОБЯВЛЕНИЕАгенция за социално подпомагане, ...
zaplata.bg