Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


5 Обяви за работа в София Инспектор

Главен инспектор (юрист) в отдел "Координация и контрол"при дирекция МОДМС на КОНПИ София
Комисия за отнемане на незаконно придобито ...
jobtiger.bg
Главен инспектор в отдел "Координация и контрол" придирекция МОДМС на КОНПИ София
Комисия за отнемане на незаконно придобито ...
jobtiger.bg
Старши инспектор в отдел "Координация и контрол" придирекция МОДМС на КОНПИ София
Комисия за отнемане на незаконно придобито ...
jobtiger.bg
Главен инспектор София
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОРОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен инспектор” ...
rabota.bg
Инспектор София
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОРОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „ инспектор” ...
rabota.bg