Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


2 Обяви за работа в София Инспектор

“главен инспектор” в отдел „безопасност на труда и контролна дейност“, дирекция “инспекция по труда софийска област” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
КРЕДИТЕН ИНСПЕКТОР София

Easy Credit Website