Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


9 Обяви за работа в София Инспектор

Инспектор качество/ Изпитател София
ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД извършва основни и ...
zaplata.bg
Инспектор София
ОБЯВЯВАКОНКУРС задлъжността „ инспектор” ...
zaplata.bg
Инспектор София
ОБЯВЯВАКОНКУРСза длъжността „инспектор“ ...
zaplata.bg
Инспектор София
ОБЯВЯВАКОНКУРСза длъжността „инспектор“ ...
zaplata.bg
Инспектор София
ОБЯВЯВАКОНКУРСза длъжността „инспектор“ ...
zaplata.bg
“старши инспектор” в отдел „трудови правоотношения и правно осигуряване”, дирекция “инспекция по труда” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд, както и по прилагането на ... ...
rabota.bg
Главен инспектор в дирекция Радиационна защита София
Кратко описание на длъжността по длъжностнахарактеристика: ...
zaplata.bg
Инспектор общо застраховане София
Търсим служител в   клон  на застрахователна компания /по ...
zaplata.bg
“инспектор” в отдел „условия на труд“, дирекция “инспекция по труда” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд, както и по прилагането на ... ...
rabota.bg