Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


2 Обяви за работа в София Инспектор

Инспектор– 2 щатни бройки в отдел „административно, информационно и правно осигуряване”, дирекция “ инспекция по труда софийска област ” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
Инспектор – 2 щатни бройки в отдел „безопасност на труда и контролна дейност”, дирекция „инспекция по труда софийска област ” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg