Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


11 Обяви за работа в София Инспектор

Инспектор в отдел „ранни просрочени вземания“- софия София
Ние сме Банка ДСК, горд член на OTP Group - една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков ...
rabota.bg
Конкурс за длъжността “инспектор”– 2 щатни бройки в отдел „безопасност на труда и контролна дейност”, дирекция – „инспекция по труда софийска област ” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
Kонкурс за длъжността “инспектор”– 2 щатни бройки в отдел „административно, информационно и правно осигуряване”, дирекция “ инспекция по труда софийска област ” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
Инспектор по електробезопасност София
Контролтест ООД търси многопрофилен млад специалист на ...
zaplata.bg
Главен инспектор София
ОБЯВА ЗА КОНКУРС за следната длъжност в специализираната ...
zaplata.bg
Старши инспектор София
ОБЯВА ЗА КОНКУРС за следната длъжност в специализираната ...
zaplata.bg
Инспектор София
СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Столична регионална ...
zaplata.bg
Инспектор в отдел "Контрол" към РД АА Бургас, Варна, Плевен София
ОБЯВЛЕНИЕИзпълнителна агенция „Автомобилна администрация” ...
zaplata.bg
Младши инспектор ІІІ -І степен София
ЗАПОВЕД № ...
zaplata.bg
Главен инспектор София
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР”ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ...
zaplata.bg