Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


1 Обяви за работа в София Изпълнителен директор

Проектант инженер-химик за част „технологична“ на проекта с пълна проектантска правоспособност- софия София
За нашия клиент “Химкомплект-Инженеринг” АД - инженерингово дружество с дългогодишен опит в маркетинга, ръководство, управление и надзор в проектирането, строителството и монтажа, дейности по кадастъра, търговия с машини, стоки и ... ...
rabota.bg