Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


1 Обяви за работа в София Изпълнителен директор

Конкурс за длъжността „директор“ на дирекция „административно обслужване и информационни технологии“ в изпълнителна агенция „главна инспекция по труда“ София
Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността по административното, информационно обслужване и медийната политика в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по ...
rabota.bg