Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


5 Обяви за работа в София Застраховане

Инспектор – 5 щатни бройки в отдел “трудови правоотношения и правно осигуряване”, дирекция “инспекция по труда” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд, както и по прилагането на ... ...
rabota.bg
Инспектор събиране на вземания - oтдел „късни просрочени вземания“- софия София
Основни задължения:Осъществяване на срещи с длъжници в офис на Банката, с цел изясняване на възможностите за погасяване на просрочени вземания с фокус към преговори за преструктуриране и/или разсрочване на задълженията, ... ...
rabota.bg
Професионален застрахователен консултант- софия София
Станете част от ДЗИ, компания с над 75 - годишна история на българския застрахователен пазар, част от KBC ...
rabota.bg
Инспектор - 5 щатни бройки в отдел “условия на труд”, дирекция “инспекция по труда” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд, както и по прилагането на ... ...
rabota.bg
Застрахователен агент – автомобилно и имуществено застраховане София
В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази ...
rabota.bg