Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


2 Обяви за работа в София Експерт Кредитиране

Експерт кредитен контрол София
Основни задължения:Изготвяне на договори за кредити и обезпечения по сделки на бизнес-клиенти;Контрол и анализ на документите, свързани с кредитите на бизнес-клиенти и обезпеченията;Анализ на изпълнение на условията в договорите за ... ...
rabota.bg
Експерт кредитен риск при корпоративни клиенти- софия София
Основни задължения:Оценка и анализ на кредитния риск в сегмент „Корпоративни клиенти“;Съблюдаване и контрол на вътрешната нормативна уредба, свързана с процеса на валидиране на кредити за корпоративни клиенти;Комуникация с бизнес-звената и ... ...
rabota.bg