Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


6 Обяви за работа в София Вътрешен одитор

Стажант-одитор в отдел „вътрешен одит на други структури към министъра”, дирекция „вътрешен одит” София
Описание на длъжността:Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в обхвата на отдел „Вътрешен одит на други структури към министъра” и на дирекция „Вътрешен одит”, ... ...
rabota.bg
Вътрешен одитор – технически профил София
VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени ... ...
rabota.bg
Главен вътрешен одитор София
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     Агенция за социално ...
zaplata.bg
Старши вътрешен одитор София
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     Агенция за социално ...
zaplata.bg
Вътрешен одитор в звено за вътрешен одит София
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни ...
jobtiger.bg
Главен вътрешен одитор в Звено за вътрешен одит София
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни ...
jobtiger.bg