Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


2 Обяви за работа в София Вътрешен одитор

Конкурс за длъжността „стажант-одитор” в отдел „вътрешен одит на други структури към министъра”, дирекция „вътрешен одит” София
Описание на длъжността:Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в обхвата на отдел „Вътрешен одит на други структури към министъра” и на дирекция „Вътрешен одит”, ... ...
rabota.bg
Senior auditor, internal audit department София
ОписаниеUniCredit is a Pan-European ...
rabota.bg