Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


28 Обяви за работа в София Администратор бази данни

Database administrator София
If you ...
rabota.bg
Database administrator- софия София
In order to truly grow and be competitive in the fast-paced digital market we need to make sense of the enormous amounts of data, passing through our ...
rabota.bg
Специалисти по бази данни и мрежи София
Специалисти по бази данни и мрежи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Специалисти по бази данни и мрежи София
Специалисти по бази данни и мрежи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Специалисти по бази данни и мрежи София
Специалисти по бази данни и мрежи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Специалисти по бази данни и мрежи София
Специалисти по бази данни и мрежи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Специалисти по бази данни и мрежи София
Специалисти по бази данни и мрежи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Специалисти по бази данни и мрежи София
Специалисти по бази данни и мрежи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Стажант бази данни – гр. софия София
Начало на стажа: юни/ юли 2021 ...
rabota.bg
Администратор база данни гис- софия София
Основни задължения:Въвежда и актуализира данните на електроразпределителната мрежа в Географската информационна система (ГИС);Въвежда, обработва и актуализира геодезични заснемания в съответствие с електро проекти в ГИС;Подготвя информация с данни за електроразпределителната ... ...
rabota.bg
12