Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


6 Обяви за работа в София Инспектор

Конкурс за длъжността “инспектор” в отдел „трудови правоотношения и правно осигуряване”, дирекция “инспекция по труда” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд, както и по прилагането на ... ...
rabota.bg
Главен инспектор в Районна железопътна инспекция Пловдив София
Минималните изисквания,предвидени в нормативните актове ...
zaplata.bg
Главен инспектор София
Минималните изисквания,предвидени в нормативните актове ...
zaplata.bg
Инспектор Технически надзор София
Във връзка с издадената от ДАМТН лицензия за осъществяване ...
zaplata.bg
Инспектор София
СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯОБЯВЛЕНИЕ Столична ...
zaplata.bg
Инспектор София
СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯОБЯВЛЕНИЕ Столична ...
zaplata.bg