Sofia Jobs

Обяви за Работа в София


2 Обяви за работа в София Директор

Директор на дирекция Международно сътрудничество София
Краткоописание на длъжността по длъжностна характеристика: ...
zaplata.bg
Kонкурс за длъжността директор на дирекция „инспекция по труда“ със седалище кюстендил към главна дирекция „инспектиране на труда“ София
Ръководи цялостната дейност на дирекцията и носи цялата отговорност за изпълнение на планираната дейност на дирекцията, както и за точно и навременно изпълнение на възложените на дирекцията непланирани ...
rabota.bg